Müdürlüğümüz tarafından dernek yöneticilerimizin iş ve işlemlerinde yardımcı olunmak, ilimiz genelindeki dernek işlemlerinde uygulama birliğini sağlamak; derneklerin defter ve belgelerinin kayıtlarında varsa eksik ve hataların giderilmesini temin etmek; derneklerimizin rutin yapılan tüm iş ve işlemlerinde (genel kurulların yapılma usulü, yönetim kurulu karar örnekleri, yardım toplama işlemleri, beyanname, bildirimler, vs.) örnek belgeler üzerinden ve örnek belge verilmek kaydıyla, ilimizde faaliyet gösteren bütün derneklerimize yönelik “Randevulu Rehberlik Hizmeti” sunumu başlatılmış bulunmaktadır.

Bir denetim mahiyetinde olmayan ve tamamen dernekçilerimizin menfaatine münhasır olan bu Randevulu Rehberlik Hizmeti’ nin amacı: idare olarak dernekçilerimize gerekli her türlü desteği sağlayarak derneklerimizin iş ve işlemlerinde olası eksik ve hatalarını minimize etmek, derneklerimizin, öz güvenleri sağlanmış birer sivil toplum örgütleri olarak daha fonksiyonel ve toplumsal hayattaki rollerini daha etkileyici ve belirleyici bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlamaktır.

  Bu hizmetten yararlanmak isteyen dernekçilerimizin 244 1910 veya 224 1712 nolu telefonlarımızı arayarak görevlilerimizden belirli bir gün ve saat için RANDEVU almaları, belirlenen randevu gün ve saatinde derneğe ait defter ve belgelerle birlikte  Kahramanmaraş Valiliği 1. Kattaki kurumumuza başvurmaları önemle duyurulur.