TKDK 14.Başvuru Çağrı İlanı.
 

 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı
ON DÖRDÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği vc Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Gıda Tarım vc Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türlüye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 17.04.2015 tarihinde On Dördüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI YE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standardarına yükseltmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

         Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bidd sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standardarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.

         Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyedere katkı sağlanması.

         Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türlüye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 11.05.2015 tarilıi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 05.06.2015, saat 23.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden soma yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

ÖN İNCELEME TARİHLERİ

TKDK-İ1 Koordinatörlüklerinde Teklif Alma Kuralları Rehberi kapsamında yapılan ihale ve bu ihale sonucu alman tekliflerin ve teklif ile ilgili belge ve dokümanların uygunluğu ile Teknik Proje ve Metraj cetvellerin uygunluğu kapsamında ön kontrol yapılacaktır. Yapılacak ön kontroller nihai kontroller olmayıp, yapılan hataların ve eksikliklerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi yönünde bilgilendirme amaçlı olacaktır. Başvuru Sahipleri söz konusu ön kontroller için belirlenen tarihlerde ilgili II Koordinatörlükleri ile irtibata geçerek randevu alacaklardır. Ön kontrol 04 - 15 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılacaktır.

DESTEKLENECEK TEDBÎR YE DESTEK BÜTÇESİ

Bu başvuru çağrı ilam kapsamında;

1- Tarımsal işletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar (101) tedbirinin, Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım (101-1) alt tedbiri kapsamında mevcut ve yeni işletmeler desteklenecektir.

 

2- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standardarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar (103) tedbirinden sadece Mevcut İşletmeler, Yapım İşleri haricinde desteklenecektir.

Öncelik

Ekseni

Tedbir Adı

Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

Destek

Oranları

Toplam Destek Bütçesi* (AB+TC Katkısı) (Avro)

 

Tarımsal işletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

%50-%65

81.000.000

 

 

Süt ve Süt Ürünlerinin

Bütçe Kalemi-1

(Süt işleyen işletmeler)

 

 

 

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

(SADECE MEVCUT İŞLETMELER YAPIM İŞLERİ HARİCİNDE DESTEKLENECEKTİR)

İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-2

(Süt toplama merkezleri)

 

 

Öncelik Ekseni 1

Et ve Et

Bütçe Kalemi-1

(Kırmızı et işleme ve pazarlama

%50

40.000.000

 

Ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-2

(Kanatlı eti işleme ve pazarlama)

 

 

 

 

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

 

 

 

 

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 

 

TOPLAM

 

121.000.000

*IPARD Programı kapsamında taahhüt altına alınmamış gösterge bütçeleri ifade etmektedir. Söz konusu bütçelerde aktarımlar sonrası ve önceki taahhüderin eksik tamamlanması nedeniyle artış olabilir.

 

 

 

YATIRIM SÜRELERİ

On Dördüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri maksimum 9 (dokuz) ay olarak planlanmalıdır. Taksidendirmenin nasd yapdacağı de ilgili bilgder Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

IPARD Programın güncel hali, Bakanlığımız  i ı a ¦ ) ve Kurumumuz internet adreslerinden

temin edilmelidir. Başvurular hakkında detaylı bilgder ve başvuru kurallarının yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri (versiyon 3.5) Kuruntumuzun resmi internet adresinden \<                                                                                                 temin

edilmelidir. Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapdacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı dam kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kuruntumuzun resmi internet adresinden               «u takip eddmelidir.

KAHRAMANMARAŞ ÎL KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Egemenlik Mah. Hoca Ahmet Yesevi Bul. No: 4/A 46060 Tel: 0344 235 12 60 Faks: 0344 235 12 70