5253 Sayılı Dernekler Kanunun 19. Maddesi Gereği 2016  yılana ait dernek beyannameleri  01.01.2017 ----- 30.04.2017 tarihleri arasında DERBİS sistemi üzerinden  veya ıslak imzalı olarak valiliğimiz İl Dernekler Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen tarihler arasında kanuni yükümlülüklerine yerine getirmeyen dernek  yönetim kurulu başkanlarına idari para cezası uygulanacağı duyurulur.